Úvod

Vezmite si napríklad ADP040T050S001A
Inštrukcia AD Produkt č. AD=Izolácia AC/DC DD=Izolácia DC/DC
P Balenie A=Adaptér M=Plniaci modul živice P=Modul PCB
040 Výkon č. 010=1W 100=10W 350=35W
T Aplikácia C=komerčné T=priemyselné K=medicínske S=drsné prostredie
050 Výstupný výkon 033=3,3V 055=5,0V 120=12V 240=24V 11A=110V
S Vlastná značka. S=Štandard Z=Vlastné
001 Sériové číslo produktu 001-999, Identita iného produktu v rovnakej kategórii.
A Informácie o významnej inovácii. AZ, prvá sériová výroba je stanovená ako A.