Certifikát

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

ROHS-EU ROHS desať skenovanie + chemické meranie

Zhongguancun High Tech criticate

High-tech certifikát

Certifikát CE